Utdann deg til astronom

Astronom 1Er du interessert i realfag som fysikk og matematikk, samt vil lære mer om solsystemet vårt, stjerner og universet generelt, er kanskje astronomistudiet noe for deg. Velger du å gå for en mastergrad i astronomi må du ha en del fordypning i ulike fysikk- og matematiske fag fra bachelorgraden din. Dette er fag som strekker seg alt fra kosmologi, kvantefysikk til de grunnleggende matematiske kursene. Fellesnevneren for de som velger studiet er at de er lidenskapelig opptatt av astronomiske observasjoner – altså det som skjer på stjernehimmelen!

To temaområder

SolfysikkNår du har bestemt deg for at det er astronomi du vil studere, kan du velge mellom to hovedtemaer. Dette er kosmologi og solfysikk. Hvilke retning du velger er avgjørende for hvilke obligatoriske fag du får i masterprogrammet, men også hva du kan skrive om i din masteroppgave, som er din vitenskapelige avhandling om ditt ekspertområde. Kosmologien omhandler teorier om universet generelt, for eksempel om hvordan verden en gang oppsto. Solfysikk er et litt smalere tema, men tar allikevel for seg et så stort studie som gir svar på solens ytre atmosfære. I begge områdene foregår det mye observasjon og man skal omsette det man ser til teoretiske problemstillinger.

Vitenskapelige og etiske problemstillinger

Etter endt studieløp skal du kunne være i stand til å reflektere over både vitenskapelige og etiske problemstillinger i forhold til ditt eget arbeid, men også andres arbeide. Gjennom informatikk, statistikk, matematikk og fysikk er du nå i stand til å gi vitenskapelige forklaringer på de observasjonene du gjør.

Hva du kan jobbe med etter endte studier

Vår galakseSå hva jobber en som har en astronomiutdannelse med? De fleste jobber faktisk ikke direkte med astronomi, hvis man ikke velger å gå videre på studiene og forskning i faget. Flere får attraktive jobber som går på utredningsoppdrag, både for det offentlige og næringslivet ellers. Spesielt blir du svært ettertraktet i dataindustrien. Du vil heller ikke ha noen problemer med å få deg jobb som lektor i den videregående skolen.

Astronomi er gøy, og du kommer til å være svært ettertraktet etter studiene. Med en master i astronomi vil du ha utallige valg og det er nesten bare fantasien som kan stoppe deg. Mange får seg jobb i blant annet Telenor eller Statoil.